Komunitet - Shqiptari i Italisë

Nisma e re e shoqatës Besa në mbështetje të komunitetit shqiptar në Romë e Lazio

A Roma e varie città pugliesi, una settimana di proiezioni del film documentario The Albanian Code (Il Codice Albanese), la storia degli ebrei salvati in Albania durante la Seconda Guerra Mondiale

L’11 dicembre prossimo alla sede dell’ANICA a Roma, verrà consegnato il premio Anna Cenerini Bova al produttore cinematografico Fabrizio Nucci e proiettato il film Arbëria

Më 26.10.2019 u mbajt në Berlin konferenca e parë mbi studimet shkencore tematike për Kosovën dhe Shqipërinë

Per il terzo anno consecutivo, prende il via alla Pontificia Università Gregoriana il nuovo corso di Diploma in Leadership e Management

Va al 34enne produttore del lungometraggio Arbëria il premio del valore di 2.000 € 

Fabrizio NucciRoma, 4 ottobre 2019 – È Fabrizio Nucci, produttore del film Arbëria, il vincitore del Premio Giovani Anna Cenerini Bova. Lo annuncia l’Associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova che in collaborazione con l’Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED) ha istituito il premio del valore di 2.000 € con l’intento di “dare risalto al ruolo delle nuove generazioni che si siano distinte nello studio, nello sviluppo e nella diffusione della cultura albanese e arbëreshë in Italia, in particolari campi del sapere quali quelli storici, artistici, architettonici, letterari, dello spettacolo e della cultura ambientale”.

Per la Giuria dell’assegnazione del Premio - composta da Prof. Fabio Fabbri, Università degli Studi di Roma Tre, Prof.ssa Blerina Suta, Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Prof. Ardian Ndreca, Pontificia Università Urbaniana e Dott. Oliviero La Stella, giornalista e scrittore – non è stato facile stabilire chi tra i partecipanti avesse meglio perseguito gli obiettivi del bando del Premio, quali “contribuire, a vario titolo, alla crescita e conoscenza della cultura albanese e arbëreshë in Italia e allo sviluppo dei rapporti interculturali tra Italia e Albania”, dato l’alto livello delle numerose proposte. Alla fine, dopo aver esaminato in modo accurato le candidature, presentate da giovani albanesi e italiani, tutti i giurati hanno concordato di assegnare il premio al 34enne Nucci con la seguente motivazione: «Per aver creduto e contribuito con una scelta coraggiosa ed intelligente alla realizzazione e valorizzazione di un progetto filmico di elevato contributo culturale, per averlo valorizzato e finalizzato alla diffusione e conoscenza in Italia e in Albania della civiltà e della storia degli arbëreshë, e per aver scelto di rappresentarla quale eccellente esempio di quel sogno europeo della “specificità” nella “pluralità”».

Locandina del lungometraggio ArbëriaFabrizio Nucci, classe 1985, laurea in Giurisprudenza, profonda passione per la scrittura e grande conoscenza della musica, co-fondatore di Open Fields Productions, giovane casa di produzione cinematografica indipendente, lavora nel campo del cinema come produttore e/o regista di corti, documentari e lungometraggi. Proprio il lungometraggio Arbëria (regia di Francesca Olivieri), presentato anche durante le Giornate del Cinema Albanese organizzate a fine maggio - inizio giugno a Roma, ha riscosso un grande successo di pubblico.

Il Premio verrà consegnato in un evento che l’associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova organizzerà a breve per l’occasione. 

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Më 5 tetor, Ambasada e Shqipërisë në Romë qëndron hapur për t’u mundësuar të gjitha shoqatave që kanë paraqitur kërkesë të tërheqin librat e mbërritur për shkollat shqipe 

Romë, 30 shtator 2019 - Abetare, Fletore pune, Gjuha shqipe 2 dhe Gjuha shqipe 3. Rreth 4 mijë libra kanë mbërritur në Ambasadën e Shqipërisë nga Qendra e Botimeve për Diasporën për të përmbushur kërkesat e shkollave të gjuhës shqipe që shoqatat kanë hapur në të katër anët e Italisë. 

Sasia e librave përkon me kërkesat që shoqatat kanë paraqitur në qershor pas thirrjes së Ambasadës që u kërkoi të jepnin numrin e nxënësve që mendonin se do të ndiqnin këtë vit shkollor të ndarë sipas niveleve. 

“Thirrjes sonë iu përgjigjën mëse 50 shoqata që kanë hapur po aq shkolla nga veriu në jug të Italisë, dhe nga Tirana kanë ardhur në Ambasadë sasi librash që përmbushin plotësisht kërkesat e tyre” thotë Ledia Mirakaj, Sekretare e Parë në Ambasadën e Shqipërisë në Romë për Shqiptariiitalisë.com. 

E për shoqatat që kanë paraqitur kërkesë për libra së fundi, sepse janë të reja apo sepse vetëm tani kanë marrë vendimin e hapjes së shkollës? “Po mbledhim edhe kërkesat e tyre – vazhdon Mirakaj – Do të shohim nëse shoqatat që kanë bërë kërkesë në qershor korrigjojnë në të metë sasitë e kërkuar dhe nëse na mbeten libra, do t’ua shpërndajmë shoqatave nga të cilat po marrim kërkesa këto ditë”. 

Librat janë falas për shkollat, por në pamundësi për t’ua nisur secilës prej tyre, Ambasada fton të gjithë të interesuarit të marrin takim e të vijnë t’i tërheqin. 

“Duke ditur që shumë shoqata mund të kenë vështirësi të vijnë në Romë edhe për faktin e thjeshtë që përbëhen nga persona që  gjatë javës punojnë, Ambasada do të mbahet hapur edhe ditën e shtunë, 5 tetor, në mënyrë që kush të dëshirojë të vijë atë ditë për të tërhequr librat” thotë ambasadorja jonë në Romë Anila Bitri Lani. 

Librat e mbërritur në Ambasadë janë të njëjtët që përdoren në shkollat e Shqipërisë dhe vlejnë për mësimin e gjuhës shqipe në tri klasat e para: abetare dhe fletore pune për klasën e parë, Gjuha shqipe 2 për klasën e dytë e Gjuha shqipe 3 për nivelin e tretë. Natyrisht një shkollë shqipe jashtë vendit duhet t’u ofrojë fëmijëve shqiptarë jo vetëm gjuhën por edhe njohuri të tjera rreth Shqipërisë që kanë të bëjnë me kulturën, historinë, traditat, ndaj në këtë drejtim kërkohet diçka më shumë se vetëm librat që përdoren në shkollat e Shqipërisë për mësimin e gjuhës. 

“Qendra e Botimeve për Diasporën në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit po përqëndrohen pikërisht në përpilimin e një a më shumë teksteve me të cilat të jepen njohuri bazë të historisë, kulturës, letërsisë së vendit tonë. – shpjegon Mirakaj – Mendojmë se shumë shpejt, ndoshta që në dhjetor të këtij viti, do të mund të kemi edhe këta libra që do t’u ofrohen më pas shoqatave”. 

Il 30 giugno 2019, la data ultima per la presentazione delle domande del bando di concorso per il premio Anna Cenerini Bova

Serata con il compositore albanese Aleksandër Peçi Artist Emeritus & Grand Master Award of Albania, organizzata dall’associazione Occhio Blu Anna Cenerini Bova 
5 Maggio 2019, ore 20.00
Teatro dei Dioscuri al Quirinale, Via Piacenza, 1 – Roma
Ingresso ad offerta libera