Të jetosh në Itali - Shqiptari i Italisë

Një qarkore e Ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve lajmëron zyrat periferike të Motorizimit Civil mbi “Ndryshimet e marrëveshjes reciproke lidhur me konvertimin e patentave dhe përditësimin e dokumenteve të bashkëngjitura me të dhënat teknike” që mundëson më në fund konvertimin e patentave shqiptare  të lëshuara nga janari 2017 e këtej. Konvertimi i patentave të reja është i mundur nga nesër, 9 shtator 2019 
Ja qarkorja e ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve e 3 shtatorit 2019 me notën verbale dhe dokumentet e bashkëngjitura me të dhënat teknike të patentave shqiptare 

Romë, 8 shtator 2019 – Hyn sot në fuqi marrëveshja e modifikuar mbi konvertimin e patentave shqiptare në Itali që u lejon shqiptarëve të Italisë  me leje të drejtimit të makinave të marra në Shqipëri nga 24 janari 2017 e këtej të mund ta konvertojnë atë në Itali. Kjo do të thotë që duke filluar nga e hëna ata mund të kërkojnë pranë zyrave të Motorizimit Civil të konvertojnë patentën shqiptare të formatit të ri, gjithnjë nëse atë e kanë marrë para se të jenë bërë rezidentë në Itali. 

Këtë thotë qarkorja nr. 26741 e 3 shtatorit e Ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve drejtuar zyrave periferike të motorizimit civil që i lajmëron mbi Notën verbale rreth “Ndryshimeve të marrëveshjes reciproke të konvertimit të lejeve të drejtimit të automjeteve dhe përditësimit të dokumenteve të bashkëngjitura me të dhënat teknike”. 

Në qarkore theksohet se Marrëveshja e Modifikuar dhe tabelat me të dhënat teknike të patentave shqiptare hyjnë në fuqi nga 8 shtatori 2019 e duke filluar nga 9 shtatori (data 8 qëllon e diel) “do të jenë jo një por dy modele patentash shqiptare që do të konsiderohen të konvertueshme në Itali. Për rrjedhojë, zyrat e Motorizimit Civil mund të pranojnë edhe kërkesat për konvertimin e patentave shqiptare të lëshuara në formatn e vitit 2017”. 

Në dokumentin e bashkëngjitur qarkores jepen tabelat e barasvlefshmërisë së patentave (cila patentë italiane përkon me atë shqiptare) dhe të dhënat teknike të dy modeleve të patentave shqiptare që mund të konvertohen në italiane: ato të lëshuara nga 1 korriku 2005 deri më 24 janar 2017 dhe të rejat e lëshuara nga 24 janari 2017 e këtej. 

Së fundi, në qarkore vihet në dukje se mbeten të pandryshuara “të gjitha procedurat e dispozitat në fuqi deri para kësaj qarkoreje që kanë të bëjnë me konvertimin e patentave shqiptare dhe që nuk preken nga marrëveshja e modifikuar”.  

Ky paragraf i fundit nënkupton se mbeten të pandryshuara kriteret e konvertimit. Konvertohen patentat shqiptare që janë marrë para vendosjes së rezidencës në Itali, dhe se patenta shqiptare mund të përdoret në Itali vetëm vitin e parë të rezidencës. Për të ngarë makinën në Itali pas vitit të parë të rezidencës, i interesuari duhet të ketë konvertuar shqiptaren në Italiane. Gjithsesi i interesuari ka deri katër vjet kohë për të konvertuar patentën shqiptare në italiane pa qenë nevoja të japë provimet e teorisë dhe të praktikës, por veç vitit të parë, gjatë tre të tjerëve nuk mund të ngasë makinën në Itali.

Procedura dhe dokumentet e nevojshme për konvertimin

Kërkesa e konvertimit i drejtohet Zyrës provinciale të motorizimit civil (edhe përmes Autoshkollave apo Studiove të Konsulencës Automobilistike) duke paraqitur këto dokumente:

- Kërkesa në formularin TT 2112 (që jepet në sportel) e përpiluar dhe e nënshkruar;
- Dëshmia e derdhjes së 32,00 € në llogarinë rrjedhëse postare 4028;
- Dëshmia e derdhjes së 10,20 € në llogarinë postare 9001. Buletinet e llogarive rrjedhëse të gatshme mund të gjenden në zyrat e postës ose në Zyrat Provinciale të Departamentit të Trasportit tokësor. Nuk mund të përdoren buletine të tjera përveç këtyre të gatshme;
- Patenta shqiptare në origjinal dhe fotokopja e saj në të dyja anët;
- Përkthimi me pullë-taksë me 16,00 € i patentës shqiptare, i bërë nga një përkthyes i betuar. Përputhshmëria e përkthimit me tekstin shqip duhet të certifikohet nga përfaqësia diplomatike (konsullatat) shqiptare në Itali. Kjo certifikatë duhet të legalizohet më pas në Prefekturë;
- 2 fotografi format tesera, njëra prej të cilave e autentikuar;
- Certifikata mjekësore me pullë-taksë me fotografi (bëhet në ASL dhe nga mjekë të autorizuar) e gjashtë muajve të fundit;
- Fotokopja e kodit fiskal;
- Fotokopja e lejes apo e kartës së qëndrimit e paskaduar (tregohet edhe origjinali për të verifikuar përputhshmërinë me fotokopjen), ose i kuponit të përtëritjes (dokumentet tregohen edhe në origjinal për të verifikuar përputhshmërinë me fotokopjen).

Shkarko:

Qarkoren nr. 26741 e Ministrisë italiane të Infrastrukturave dhe Transporteve e 3 shtatorit 2019 me Notën Verbale të modifikimit të Marrëveshjes reciproke mbi konvertimin e patentave
Të dhënat teknike të patentave shqiptare dhe tabelat e barasvlefshmërisë me patentat italiane
K.B./Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Sipas narrativës aktuale Shqipëria është shndërruar nga vend emigrantësh në vend i begatë që ndihmon të tjerët në pritjen e refugjatëve. Përtej trazirave të fundit politike, duket sikur çështja e emigrimit është arkivuar përfundimisht, ndërkohë që në media rriten shembujt e shqiptarëve që kthehen entuziastë në vendlindje dhe të huaj që e rifillojnë jetën të lumtur në Shqipëri. A ka shqiptarë që marrin ende rrugën e mërgimit dhe vazhdojnë të vijnë në Itali? Analiza e të dhënave statistikore tregon se gjërat nuk janë siç paraqiten në media e gjetiu...
Nga Rando Devole

Prej dy vjetësh, shqiptarët që donin të konvertonin patentat e reja shqiptare e kanë pasur të pamundur, sepse nuk njiheshin nga Zyrat e Motorizimit Civil. Qeveria shqiptare vendosi shkëmbimin e notave për  kalimin palës italiane të formatit të ri të lejeve shqiptare të drejtimit të automjeteve që lëshohen prej vitit 2017

Anche il senatore PD Tommaso Nannicini invita gli elettori del suo partito che vivono al Sud di scrivere Ballo sulla scheda elettorale. “Perché Geri Ballo è una candidata giovane, competente, europea per visione e biografia. è nata in Albania e poi ha vissuto e lavorato in Italia. Ma soprattutto è piena di idee, di visione per come cambiare l’Europa e rendere più forte l’Italia e il Mezzogiorno in Europa”. 
“Mi ha affascinato il modo in cui sa entrare in sintonia con le persone, facendosi carico dei loro problemi con intelligenza ma senza false promesse” sottolinea il senatore in un breve videomessaggio.  
“Smettiamo di lamentarci che i politici non ci piacciono - conclude il suo messaggio - e mandiamo in Europa persone competenti, piene di energia e di visione. Vota PD e al Sud scrivi BALLO”.
Leggi anche: 
Geri Ballo, un’Albanese d’Italia per il Parlamento Europeo
Perché Geri Ballo è la scelta giusta!
Visita la pagina di Geri Ballo
 

I candidati albanesi sono dilaniati dalla contrapposizione tra quello che sarebbe lo spirito di identità personale/realizzazione individuale e un altrettanto spirito divisivo sul piano politico e sociale, che impedirà un reale gioco di squadra, oltre che sotto il profilo culturale.
Altro problema è la reale comprensione e metabolizzazione del passato recente: mediamente soffrono della sindrome degli ultimi arrivati, che colgono al volo questa opportunità, da qualunque forza politica arrivi, per tentare il salto di qualità e diventare “primi”.
Io voterei Geri Ballo: per un nuovo stile legislativo europeo più vicino ai cittadini, per ricollegare l’Europa all’Italia, per uno sviluppo europeo del sud. Dove individuo tre parole d’ordine: riavvicinamento, collegamento, sviluppo, una conseguente all’altra.
Di Anilda Ibrahimi *

Shkrimtari i njohur, ish ministër i Jashtëm e ambasador i Shqipërisë u bën një thirrje të veçantë shqiptarëve që kanë të drejtë të votojnë për Geri Ballon: “Votoni për Geri Ballon! Bëjeni në emrin tuaj, por edhe në emrin tonë” 

Për ambasadoren tonë në Romë, zonjën Anila Bitri Lani, kandidimi në zgjedhjet italiane të shumë qytetarëve italo-shqiptarë tregon ndërgjegjësim të lartë të komunitetit që edhe Shqipëria duhet të mbajë parasysh pasi “diaspora mund të kontribuojë pozitivisht edhe në politikën shqiptare, duke sjellë pjekuri, energji, ide të reja”

Riflessioni di Livia Turco, che di immigrazione e integrazione si è occupata tanto durante la sua carriera politica. Auspica che le candidature di tanti nuovi cittadini di origini albanesi ad altre "siano solo l’inizio", che "in un futuro prossimo non si faccia caso se un candidato è nato italiano o ha origini straniere, ma si discuta solo di persone e di programmi"

“La comunità albanese dimostra che non solo è pienamente integrata ma anche che sta iniziando a far parte del sistema, e mi rende particolarmente orgogliosa trovare nelle liste una maggioranza di donne”.
“Geri Ballo è la candidata ideale in quanto sensibile ai temi di immigrazione, sviluppo e crescita economica, cooperazione internazionale, cultura e tanto altro. È un ponte tra il Sud Italia e Bruxelles passando per Tirana”. 
Le rifflessioni di Ela Daci, economista, esperto in finanziamenti UE e NATO presso la Link Campus University di Roma sulle elezioni di fine maggio che vedono in prima linea tanti nostri connazionali