Të jetosh në Itali - Shqiptari i Italisë

Ardhja si punonjës sezonal e më pas konvertimi i lejeqëndrimit për punë sezonale në lejeqëndrim për punë të varur është e vetmja rrugë e mundshme për një shtetas shqiptar që dëshiron të punojë e jetojë në Itali 

Me këtë shkrim përpiqemi t’u vijmë në ndihmë lexuesve që kërkojnë të dinë më shumë rreth flukseve, duke u mbështetur në informacionin që jep portali qeveritar Integrazionemigranti.gov.it si dhe duke përmbledhur në pak rreshta çka kemi shkruar edhe këto ditë mbi flukset 2019

Nga ora 9 e ditës së sotme janë online formularët për të kërkuar një kuotë të dekretit të flukseve. Mund të përpilohen që tani në portalin e ministrisë së Brendshme, por për nisjet duhet pritur 16 apo 24 prilli sipas llojit të autorizimit që kërkohet

Është botuar në Gazetën Zyrtare dekreti i flukseve 2019. Thuajse të gjitha kuotat u dedikohen punonjësve sezonalë dhe atyre që jetojnë në Itali e duan të konvertojnë lejen e qëndrimit. Nga 16 prilli nis paraqitja e kërkesave

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 marzo 2019.
Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2019

Burime të ndryshme jo zyrtare konfirmojnë jo vetëm miratimin e dekretit të flukseve 2019, por edhe që është fotokopje e dekreteve të viteve të fundit: mëse 30 mijë kuota, kryesisht për punonjës sezonalë e konvertime 

Che cosa è, chi sono i beneficiari, quali sono i requisiti e come si presenta la domanda

Con il decreto Salvini, la cittadinanza italiana diventa più difficile, più cara, più lontana, ma anche precaria.
Uljana Gazidede (AAI): “Le restrizioni in materia di cittadinanza introdotte dal decreto colpiscono persone che sono ad un passo dal divenire cittadini. Non rendono più sicura l’Italia, ma soltanto più difficile e tortuosa la piena integrazione degli immigrati” 

L’associazione Avvocati Albanesi in Italia sostiene l’iniziativa di 60 magistrati magistrati emiliano-romagnoli in tutela e salvaguardia della vita umana, contro le politiche sull’immigrazione