Të jetosh në Itali - Shqiptari i Italisë

E vendosi javën e shkuar Konferenca e krerëve të grupeve të senatorëve, e këtë radhë edhe sikur komisioni të mos ketë përfunduar me reformën. Ndërkohë, pas plot një viti, komisioni ka zbardhur rreth 8 mijë amendamentet e ka nisur në prill diskutimin

Romë, 8 maj 2017 – Më në fund reforma për shtetësinë për brezat e dytë duket se po bën një hap përpara. Më 2 maj, konferenca e krerëve të grupeve vendosi ta fusë reformën në kalendarin e punimeve plenare të 15 qershorit 2017. E kishte provuar edhe dy herë të tjera, një herë korrikun e shkuar e një herë janarin e këtij viti. Pa asnjë rezultat për shkak të formulës “nëse punimet mbi reformën janë mbyllur në Komision”. Këtë radhë shancet janë më të mëdha pasi ndryshe nga dy herët e para, reforma “është kalendarizuar për në 15 qershor, edhe sikur të mos jetë mbyllur shqyrtimi i saj në Komision”.

I kënaqur kryetari i senatorëve të PD-së, Luigi Zanda, që menjëherë pas konferencës deklaron “Me propozim të Partisë Demokratike, Konnferenca e krerëve të grupeve ka vënë në kalendar diskutimin në sallën e Senatit të Ius soli-t, edhe po të mos jetë përmbyllur shqyrtimi i tij në komision”.

E kënaqur edhe raportuesja e reformës, Doris Lo Moro, jo më PD por me Articolo 1 – Movimento Democratico Progressista që shkruan: “Reforma e shtetësisë duhet të shkojë përpara. Për ne të Articolo 1-MDP është përparësi absolute”.

“Konsiderojmë që nuk mund të ketë më kthim mbrapa pas zgjedhjen e bërë nga krerët e grupeve të Senatit për kalendarizimin e reformës më 15 qershor edhe pa qenë mbyllur debati në komision. – shkruajnë në një kominikatë Lo Moro dhe kryetarja e grupit të senatorëve Articolo 1-MDP, Maria Cecilia Guerra që nënvizojnë – Nuk pranuam të kushtëzojmë ecurinë e reformës me zgjedhjet administrative dhe sfiduam Legën të tërheqë amendamentet e saj për të mundësuar një debat të mirëfilltë në sallën e Senatit”. 

Ndërkaq, pas një viti shtyrje (për arsye nga më të ndryshmet, shpesh sepse tema të tjera konsideroheshin më urgjente se reforma dhe dilnin mbi të, e njëherë për të mos u keqpërdorur në fushatën e referendumit), më 6 prill 2017 Komisioni për Çështjet Kushtetuese ka nisur sërish diskutimin rreth reformës. Më në fund ka arritur të botojë të gjithë amendamentet e paraqitura deri prillin e shkuar, thuajse 8 mijë, pjesa dërrmuese e të cilave mbajnë firmën e legistit Calderoli. Nëse do të arrijë të nxjerrë një tekst të vetëm për ta paraqitur në sallën e Senatit për 15 qershorin, është vështirë të pohohet, por kjo pak vlerë ka tani që Konferenca ka vendosur të çojë projektin e reformës në senacë plenare të Senatit.

E të interesuarit? Qindra mijëra italianët pa shtetësi? Pas shumë manifestimeve në shesh, takimeve me përfaqësues të Senatit, pas dërgimit të kartolinave me të cilat u tregonin senatorëve se kush janë, prej disa ditësh kanë publikuar një letër të hapur me të cilën u bëjnë thirrje senatorëve të mos harrojnë që kanë në duart e tyre jetët e qindra mijëra personave të lindur dhe/ose të rritur në Itali që ligji vazhdon t’i konsiderojë të huaj, që deri tani ka marrë mbështetjen e rreth 23.900 personave.

“Jemi Ilham, Giorgia, Youness, Sonny, Chouaib, Andres, Sirine, Sarra, Ada, Xavier, Insaf, Sara, Fatoumata, Ervin, Fioralba.
Përfaqësojmë ata 1 milion “italianë e italiane pa shtetësi”, nga të cilët 800 mijë janë të mitur të lindur apo të ardhur në Itali në moshë të vogël fare, por të konsideruar t huaj nga Shteti. Në këtë vend çojmë gjithë ekzistencën tonë: mësojmë të ecim dhe të flasim, rritemi, studiojmë, punojmë, njësoj si bashkëmoshatarët tanë që shtetësinë e kanë trashëguar sipas ligjit 91 të vitit 1992, ligj që na dënon të mbetemi “të huaj në vendin tonë” sepse kush na solli në jetë është i huaj…” shkruajnë në peticion të rinjtë e lëvizjes “Italiani senza cittadinanza” mes të cilëve janë edhe Ervin Bajrami, Fioralba Duma, Arbër Agalliu. Kushdo që dëshiron t’i mbështesë, mund të nënshkruajë peticionin:

Keti Biçoku / Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

Çmimi për lindjet apo bonusi “nëna nesër” me vlerë 800 € është një shumë që jepet nga INPS-i në një këst të vetëm, me kërkesë të nënës së ardhshme, me mbushjen e muajit të shtatë të shtatzënisë ose në çastin e lindjes apo birësimit. I shtohet të ashtuquajturit bonus bebe, “nuk merret parasysh për përllogaritjen e të ardhurave të përgjithshme”, kështu që nuk tatohet.
Ndihmesa prej 800 € jepet vetëm një herë për çdo fëmijë të lindur të birësuar apo të marrë në besim. Praktikisht, ndryshe nga ç’ishte thënë në një çast të parë, për lindjet e binjakëve apo birësimet e dy a më shumë fëmijëve, mund të bëhet kërkesë e do të jepet një çek për secilin fëmijë.

Kriteret

Çmimi për lindjet u jepet grave shtatzëna ose nënave që përmbushin kriteret që aktualisht merren në konsideratë për çekun e lindjes që jepet sipas ligjit të stabilitetit nr. 190/2014 (neni 1, paragrafi 125):
- kanë rezidencën në Itali;
- kanë shtetësinë italiane ose të një shteti të BE-së; shtetaset jokomunitare me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese trajtohen si shtetase italiane;
- nëse janë qytetare jokomunitare, duhet të kenë leje qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë ose një nga kartat e qëndrimit që u jepen familjarëve të qytetarëve të BE-së.

Kur paraqitet kërkesa

Kërkesa paraqitet pas mbushjes së muajit të shtatë të shtatzënisë e sidoqoftë, brenda  një viti nga çasti i lindjes apo i birësimit. Vetëm për lindjet e birësimet që janë bërë nga 1 janari 2017 deri më 4 maj 2017, afati njëvjeçar nis nga 4 maji, dita e parë e mundshme për paraqitjen e kërkesave pranë INPS-it.

Si aplikohet

Kërkesa paraqitet në tre mënyra:

- përmes portalit të INPS-it. Në faqen dedikuar Çmimit të lindjes, shtypni butonin “Accedi al servizio” e me kodin personal PIN hyni  në hapësirën private e plotësohet formulari i kërkesës;
- përmes  Contact Center në numrin e gjelbër 803.164 nga rrjeti fiks ose 06.164.164 nga celularët;
- përmes patronateve nëpërmjet shërbimeve telematike që ato ofrojnë.

Dokumentacioni që paraqitet

Kur kërkesa bëhet në shtatzëni  duhet paraqitur një certifikatë mjekësore ose vetëm numri i protokollit telematik të certifikatës së lëshuar nga mjeku i SSN apo një mjek i konvencionuar me ASL-in.

Në kërkesë vetëdeklarohen të gjitha kriteret e tjera që japin të drejtën e përfitimit të çekut:

Leja e qëndrimitShtetaset jokomunitare me dokument qëndrimi të vlefshëm për të marrë çekun, pra që kanë kartën e qëndrimit, apo me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese, vetëdeklarojnë zotërimin e dokumentit dhe shënojnë në kërkesë numrin, autoritetin që e ka lëshuar datën e lëshimit dhe të skadimit;

Kur fëmija ka lindur tashmë – Nëna duhet të vetëcertifikojë në kërkesë datën e lindjes, gjeneralitetet e fëmijës, kodin fiskal. Në rast se ka lindur më shumë se  një fëmijë duhet ta shënojë pasi për secilin prej fëmijëve përfiton 800 €;

Birësim kombëtar – Për të dëshmuar datën e birësimit apo të dhënies në besim e hyrjen e të miturit në gjirin e familjes është e nevojshme të shënohen elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve apo të dhënave të pranishme në vendimin e birësimit/besimit të lëshuar nga autoriteti kompetent (lloji, numri, data e autoriteti që ka lëshuar vendimin). Mund të bashkangjitet edhe një kopje e digjitalizuar e vendimit;

Birësim ndërkombëtar – Për të dëshmuar datën e hyrjes në Itali, duhen shënuar,  në çastin e kërkesës, të gjithë elementët e domosdoshëm për sigurimin e informacioneve ose të dhënave të pranishme në autorizimin e hyrjes të të miturit në Itali të lëshuar nga Komisioni për Adoptimet Ndërkombëtare CAI (numri dhe data e autorizimit). Alternativa është të bashkangjitet një kopje e digjitalizuar e autorizimit apo e një vetëdeklarate zëvendësuese të autorizimit;

Data e hyrjes në familje – Për të dëshmuar datën e hyrjes në gjirin e familjes kërkohet të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e certifikatës së entit të autorizuar të kujdeset për procedurën e adoptimit nga a cila të rezultojë data e hyrjes efektive në familje;

Birësim i bërë jashtë Italisë – Në çastin e paraqitjes së kërkesës duhen shënuar elementë të domosdoshëm për sigurimin e indormacioneve apo të dhënave të pranishme në dokumentin e transkriptimit në regjistrin e Gjendjes Civile të vendimit të adoptimit të njohur nga një shtet i huaj (lloji, numri, data dhe autoriteti) ose të bashkangjitet kopje e digjitalizuar e dokumentit të transkriptimit.

Si jepet shuma

Shuma është 800 € dhe mënyrat e parashikuara të pagesës janë:
- urdhërxhirim pranë një zyre postare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse bankare;
- akreditim i shumës në një llogari rrjedhëse postare;
- librezë postare;
- kartë e parapaguar me IBAN.

Për të gjitha tipet e pagesës, përjashtuar atë përmes një urdhërxhirimi pranë një zyre postare, kërkohet që të jepet një IBAN.

Duhet mbajtur parasysh që nga çasti i paraqitjes së kërkesës deri në çastin e marrjes së parave mund të kalojnë deri 3 muaj: 60 ditë për përpunimin e praktikës e 30 ditë për lëshimin e çekut.

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

 

Nga mëngjesi i 4 majit kur nisi aplikimi, INPS-it i mbërrijnë 27.692 kërkesa, përmes portalit, patronateve dhe Contact Center

Romë, 5 maj 2017 – Kur premtohet një shumë e re shtesë në të ardhurat familjare, mezi pritet që ajo të futet në xhep, veçanërisht në periudha të veçanta siç është ajo kur familja rritet me një pjesëtar të ri. Këtë thotë praktikisht edhe INPS me një statistikë që ofron sot, një ditë pas nisjes së paraqitjes online të kërkesave për të përfituar bonusin për lindjet apo birësimet. Është fjala për 800 eurot për çdo fëmijë të lindur/birësuar në vitin 2017 që shteti u jep për nënave.

Me një komunikatë, INPS lajmëron se në 36 orët e para janë paraqitur 27.692 kërkesa, prej të cilave 18.764 portalin e Institutit të Sigurimeve Shoqërre, Inps, 8.023 përmes Patronateve dhe 905 përmes Contact Center.

Kujtojmë që Ligji i Bilancit 2017 që ka sjellë në fuqi këtë lloj ndihme, ka vënë mënjanë për të një shumë prej 392 milionë euro të buxhetit të shtetit, e mjaftueshme për të paguar 490 mijë bonuse. Pak a shumë shifra përputhet me numrin e lindjeve dhe të birësimeve të viteve të fundit (485.780 të lindur dhe rreth 3 mijë të birësuar, janë shifrat për vitin 2015). Dhe duke qenë se nga bonusi përjashtohen të gjitha nënat e huaja që nuk kanë kartë qëndrimi apo lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë, shuma e vënë në dispozicion për këtë vit duket mëse e mjaftueshme edhe sikur lindjet e birësimet të pësojnë rritje, ndryshe nga ç’vërehet nga ecuria e tyre e viteve të fundit. 

 

Nga sot mund të paraqitet kërkesa për “Çmimin e lindjeve”. Mund ta kërkojnë gratë shtatzëna në muaj të tetë apo janë bërë me fëmijë nga 1 janari 2017. Nuk kanë rëndësi të ardhurat por dokumenti i qëndrimit që gruaja ka në xhep. INPS këmbëngul: “Vetëm për të huajat me kartë qëndrimi apo lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë”

Romë, 4 maj 2017 – Pasi kanë kaluar plot katër muaj nga fillimi i vitit, INPS ka vënë më në fund në dispozicion nga sot procedurën telematike që u lejon nënave të reja apo grave shtatzëna të paraqesin kërkesat për të përfituar “Çmimin e lindjeve”.

Është fjala për 800 euro që u njihet nënave që nga 1 janari 2017 lindin apo birësojnë një fëmijë. I shtohet të ashtuquajturit bonus bebe, “nuk merret parasysh për përllogaritjen e të ardhurave të përgjithshme”, kështu që nuk tatohet, dhe “jepet nga INPS-i në një këst të vetëm, me kërkesë të nënës së ardhshme, pas mbushjes së muajit të shtatë të shtatzënisë ose në çastin e birësimit”. Çeku njihet për çdo fëmijë që lind apo birësohet gjatë vitit 2017.

Për fatin e keq të tyre, në kundërshtim me normativat evropiane, mijëra nëna jokomunitare që kanë një lejeqëndrim të thjeshtë që u lejon punësimin, përjashtohen nga e drejta e këtij çeku që, në rastin e të huajave, u njihet vetëm atyre që kanë në xhep kartën e qëndrimit apo lejen e qëndrimit BE për qëndruesit afatgjatë. E pohoi INPS me një qarkore në shkurt 2017, e konfirmoi në një tjetër në mars, dhe as që e përmendi fare në qarkoren e fundit të shpërndarë në 28 prill. E megjithatë, menjëherë u ngrit zëri kundër kësaj praktike tashmë të zakonshme me të cilën shteti shkel me të dyja këmbët të drejtat e imigrantëve të njohura nga normativat e Bashkimit Evropian, që qëndrojnë mbi normativat kombëtare, patronati INCA paraqiti ankim në gjykatën administrative (TAR) për t’iu kundërvënë qarkores së parë të INPS-it që përjashtoi nga kontributi nënat e huaja pa kartë qëndrimi.

Më kot, deri tani asgjë nuk ka ndryshuar e INPS vazhdon në të vetën e praktikisht shkruan se për të pasur të drejtën e këtij kontributi 800 eurosh, gratë duhet “të kenë rezidencën në Itali, të kenë shtetësinë italiane ose të një shteti të BE-së; shtetaset jokomunitare me statusin e refugjatit politik dhe të mbrojtjes plotësuese trajtohen si shtetase italiane, nëse janë qytetare jokomunitare, të kenë leje qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë ose një nga kartat e qëndrimit që u jepen familjarëve të qytetarëve të BE-së”.

Inps-i – vë në dukje akoma Inca – nuk ndryshon qëndrimin e marrë me qarkoret e para, pra u mohon të drejtën e përfitimit të kontributit qytetareve të vendeve të treta që nuk kanë dokument qëndrimi BE për qëndrues afatgjatë, duke futur, në mënyrë arbitrare, kritere shtrënguese për fitimin e çekut të lindjes, të paparashikuara nga ligjvënësi”.

 

 

Vi ricordate la storia di Aleks Vulaj? Cittadino albanese, da molto tempo in Italia, per oltre dieci anni è stato vittima di un caso di omonimia. Qualcuno, che gli aveva rubato i documenti, era un poco di buono e aveva compiuto atti condanabili per legge. Per questa ragione, ogni volta che il nostro vero Aleks presentava i suoi documenti ad un agente della polizia, gli facevano passare un calvario: prima lo fermano per interrogarlo e prendergli le impronte e poi puntualmente lo rilasciavano. Per il semplice fatto che di volta in volta veniva riconosciuto che lui è una persona pulita. Però al successivo controllo la storia si ripeteva.
Finalmente, un tribunale ha messo definitivamente la parola fine a questo caso con una semplice ordinanza di “Correzione di errore materiale…”.
La bella notizia ce la dà lui con una lettera che volentieri pubblichiamo:

In questi giorni è arrivato il momento tanto atteso per me e mia famiglia con una raccomandata direttamente dal tribunale di Cuneo. L'ordinanza del giudice cita testualmente: "Correzione di errore materiale Rettifica iscrizioni".

Si  è parlato tanto (anche in questo giornale) in questi mesi, sopratutto perché ci ho messo ben undici anni per far sapere chi sono veramente. Visto come ben sapete che le forze dell'ordine facendo ovviamente il loro dovere mi scambiavano per un ladro residente nella provincia di Cuneo, nella quale guarda caso non ci avevo mai messo piede fino a pochi mesi fa qundo mi recai per ritirare dei provvedimenti “a mio carico” per il semplice motivo della parziale coincidenza dati anagrafici tra me e un’altra persona.

Vi confesso cari amici e lettori di questo giornale che al di là delle spese che ho dovuto affrontare ovviamente, sono strafelice perché finalmente sono un uomo libero.

Anche senza avere commesso nessun crimine, questa storia mi è costata troppo: essere giudicato per un ladro e subire in ogni dogana o posto di controllo dei pregiudizi, spendere del tempo e danaro per spese legali e notarili, in Italia e Albania, due giornate di lavoro perse, due viaggi fino al tribunale di Cuneo.

Ma posso dire che ne è valsa la pena perché tra pochi posso iniziare finalmente con il mio avocato Matteo Ceriani l'iter della cittadinanza italiana. Colgo l'occasione per ringraziarla per il duro lavoro svolto in questi mesi, che immagino non era semplice essendo passato personalmente anche per altri studi legali senza tanto successo e risposte chiare.

Ringrazio anche Shqiptari i Italisë e tutti i media che si sono occupati da subito per questo caso così complicato. Non mi sono sentito solo neanche per un momento così anche da parte dei amici e familiari.

Avevo sempre in mente un famoso detto: "Male non fare, paura non avere" anche se sappiamo bene che non è sempre cosi perché spesso finiscono in carcere gli innocenti e restano fuori i veri delinquenti. In tanti mi hanno contattato sia sui social che telefonicamente che avevano avuto problemi simili, cioè venivano scambiati per altre persone che ne avevano combinato di tutti i colori. Grazie a tutti!

Aleks Vulaj
Legnano (Mi)

Leggi anche: L’assurda storia di Aleks Vulaj, vittima di un caso di omonimia

 

Jetoj në Itali e kam punë të rregullt. Im bir jeton në atdhe. Është 22 vjeç, nuk ka punë e jeton me paratë që i nis unë. Mund ta sjell në Itali?

Shumë punonjës të huaj në Itali kanë lënë në vendlindje familjet. Përfshirë edhe bijtë e tyre, që shpesh vazhdojnë t’i mbajnë ekonomikisht edhe kur janë të rritur. Në përgjithësi, ligji italian thotë që bijtë e rritur nuk mund të sillen në Itali me bashkim familjar, sipas logjikës që në moshë madhore ata janë persona të pavarur nga prindërit.

Në fakt, teksti unik mbi imigracionin (Dekreti legjislativ 286/1998) lejon që të kërkohet bashkim familjar për bij në moshë madhore vetëm në një rast shumë të rrallë. Duhet të jetë fjala për “bij në moshë madhore në ngarkim, kur për arsye objektive nuk mund t’u bëjnë ballë nevojave të veta të domosdoshme të jetesës për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore që u shkakton paaftësi të plotë” (neni 9, paragrafi 1 germa c).

Pra për bashkimin familjar me bijtë në moshë madhore nuk mjafton që të jenë në ngarkim të aplikuesit dhe të jenë të papunë, as që të jenë në gjendje shëndetësore të rëndë: duhet të jenë krejtësisht të paaftë. Kjo gjendje mund të dëshmohet me certifikata të lëshuara, me shpenzimet e aplikuesit, nga një mjek i caktuar nga përfaqësia diplomatike konsullore italiane në vendlindje.

Stranieriinitalia.it/ Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe: Bashkimi familjar – Udhëzues i përditësuar

 

Jetoj në Pisa. A mund të shkoj të marr patentën në Shqipëri e më pas ta konvertoj e të qarkulloj në Itali?

Për të konvertuar një patentë shqiptare, para së gjithash, duhet treguar që ajo është marrë në Shqipëri para vendosjes së rezidencës në Itali dhe se kërkuesi i konvertimit të patentës ka një dokument qëndrimi në Itali, leje apo kartë qëndrimi, të vlefshëm.

Kështu, nëse emigranti ka tashmë rezidencën në Itali nuk mund të shkojë në Shqipëri, të marrë atje patentën, më pas të kthehet e të kërkojë konvertimin në Itali.

Kjo theksohet në pikën 5 të marrëveshjes së lidhur mes dy shteteve dhe kujtohet në qarkoren e Ministrisë italiane të transporteve të 29 korrikut 2009 nisur zyrave periferike të Motorizimit Civil: "Nënvizohet se nuk është e mundur të pranohen kërkesat për konvertim të patentave të marra në vendlindje pasi i huaji ka marrë rezidencën në Itali”.

Marrëveshja për konvertimin e patentave shqiptare në Itali ka ardhur në fuqi në 15 gusht 2009 e ishte e vlefshme për pesë vjet, pra deri më 15 gusht 2014. Marrëveshja është përtërirë sërish nga 25 dhjetori 2014 për pesë vjet të tjerë, deri në 25 dhjetor 2019.

Lexo edhe: Përtërihet marrëveshja e konvertimit të patentave shqiptare 

Shqiptari i Italisë

 

Unë jam shqiptare e im bir ka babanë italian. Meqë fëmija është italian, a mund ta kërkoj edhe unë shtetësinë italiane?

Ligji mbi shtetësinë italiane nuk parashikon mundësinë që bijtë të mund t’i transmetojnë shtetësinë e tyre prindërve, sepse neni 1 i ligjit nr. 91/1992 përcaktuan që është shtetas italian nga lindje fëmija që ka të paktën njërin prej prindërve italian. Në fakt, parimi i ius sanguinis bazohet në njohjen e shtetësisë sipas prejardhjes në linjë të drejtë.

Në rastin konkret, e huaja ka dy mundësi për t’u bërë italiane: për rezidencë sipas nenit 9 apo për martesë me shtetas italian sipas nenit 5 të ligjit mbi shtetësinë nr. 91/1992. Në të dyja rastet shtetësia nuk jepet nëse i huaji konsiderohet i rrezikshëm për sigurinë publike.

Në rastin e parë, pra për të paraqitur kërkesë për shtetësi për rezidencë në Itali, i huaji duhet të tregojë që është i regjistruar në zyrat e gjendjes civile italiane prej një numri të caktuar vitesh, që ndryshon në bazë të faktit nëse është evropian ajo i një vendi jashtë BE-së (dhjetë vjet për shqiptarët). Kërkuesi duhet të regojë gjithashtu se ka të ardhura të rregullta për të paktën 3 vjetët e fundit para paraqitjes së kërkesës së shtetësisë. (Këtu gjeni udhëzuesin e plotë për marrjen e shtetësisë për rezidencë).

Në rastin e dytë, nëse i interesuari martohet me në shtetas italian, mund të paraqesë kërkesë për shtetësinë pas një periudhe më të shkurtër vitesh rezidence (dy vjet rezidencë me bashkëshortin italiannga data e martsës, ose një vit nëse çifti ka fëmijë) sipas nenit 5 të ligjit mbi shtetësinë. (Këtu gjeni udhëzuesin e plotë për marrjen e shtetësisë për martesë).

stranieriinitalia.it/shqiptariiitalise.com

(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Nga regjistrimi në portalin e ministrisë së Brendshme deri te nisja e kërkesave. Udhëzimet për punëdhënësit si të përpilojnë kërkesat për të përfituar nga 17 mijë kuotat e hyrjeve

Romë, 29 mars 2017 -Nga e marta, 28 mars, punëdhënësit mund të kërkojnë autorizimet për të sjellë në Itali e për të punësuar 17 mijë punonjësit sezonalë jokomunitarë, mes të cilëve edhe nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia.

Hyrjet autorizohen nga dekreti i flukseve 2017 dhe duhet të jenë të mjaftueshme për të kënaqur nevojat e ndërmarrjeve italiane, që mund të paraqesin kërkesat deri në fund të vitit.

Gjithçka bëhet online përmes sitit të ministrisë së Brendshme, personalisht apo me ndihmën e shoqatave të kategorisë. Për punëdhënësit që kanë vendosur të ulen vetë para kompjuterit për aplikim, ja një udhëzues i ilustruar me të gjitha hapat e procedurës:

1)    Lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Nëse je i regjistruar shko në pikën 4, përndryshe regjistrohu:

2)   Mbush formularin e regjistrimit me të dhënat e tua, fut 5 germat e kontrollit dhe shtyp “Invia”:

 

3)   Sistemi do të të nisë në e-mail-in tënd një mesazh me udhëzimet për të çuar deri në fund regjistrimin:

 

4)   Pasi je regjistruar, lidhu me https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, shkruaj e-mail-in dhe fjalëkalimin tënd dhe shtyp “invia”:

 

5)   Pasi hyn në sistem, shtyp lart në të majtë në butonin “Richiesta moduli”:

6)   Kërko “Decreto flussi stagionali 2017” dhe shtyp mbi “Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale - Modulo C”:

7)   Kjo është faqja e parë e formularit. Shtyp mbi “Avanti” për të nisur përpilimin:

8)   Para të gjithave futen të dhënat e ndërmarrjes dhe të dhënat e punëdhënësit/përfaqësuesit ligjor që do të punësojë të huajin:

9)   Dhe  të dhënat e punonjësit, përfshirë informacionet se ku do të kërkojë vizën e ku, në rast nevoje, dëshiron të marrë ndonjë lajmërim të mundshëm;

10)  Duhet specifikuar nëse kërkohet një autorizim shumëvjetor (vetëm për punonjës që kanë hyrë në Itali të paktën një herë në pesë vjetët e fundit) ose jo shumëvjetor (të gjithë të tjerët) dhe nëse ke punësuar edhe më parë atë punonjës gjatë pesë vjetëve të fundit apo nëse ai ka qenë thirrur nga një tjetër punëdhënës tjetër gjatë pesë vjetëve të fundit:

11) Përpilo propozimin e kontratës me periudhën e punës, kontratën kolektive të aplikuar, nivelin dhe detyrën e punonjësit:

12)  Shkruaj vendin e punës…

13)   ... dhe ku do të strehohet punonjësi:

14)  Duhet të angazhohesh që do të paguash për riatdhesimin e punonjësit në rast dëbimi, do respektosh ligjin mbi imigracionin dhe që do të komunikosh çdo ndryshim të marrëdhënies së punës:

15)  Fut informacionet mbi numrin e punonjësve të varur dhe xhiron e ndërmarrjes (do të nevojitet për të vlerësuar nëse ndërmarrja është apo jo në gjendje të punësojë të huajin):

 

16)  Fut të dhënat e një pullë-takse telematike prej 16,00 euro të blerë për paraqitjen e kërkesës, konfirmo vërtetësinë e asaj çka ke deklaruar dhe shtyp butonin “invia” për të nisur kërkesën:

17) Këtej e tutje mund të ndjekësh në ç’pikë është praktika përmes nullaostalavoro.dlci.interno.it.. Do të mjaftojë të futësh emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, të zgjedhësh "Sportello Unico Immigrazione" e më pas "Domande":

Shqiptari i Italisë
(Ndiqni Shqiptariiitalise.com edhe në Facebook dhe Twitter)

Lexo edhe:
21 mars 2017 - Nis përgatitja e kërkesave për 17 mijë punonjësit sezonalë
20 mars 2017 - Nga sot nisen kërkesat për punonjësit josezonalë dhe konvertimet
14 mars 2017 - Nis përgatitja kërkesat për punonjësit josezonalë dhe për konvertimet
Dekreti i flukseve 2017, teksti në Gazetën Zyrtare

Shpallet dekreti i flukseve 2017, kalendari i aplikimeve
Flukset 2017. Teksti i dekretit dhe udhëzimet për kërkesat
Mbërrin dekreti i flukseve 2017. 30.850 hyrje dhe konvertime