Të jetosh në Itali - Shqiptari i Italisë

Sot, dy vjet nga miratimi i reformës vetëm nga njëra degë e Parlamentit, protestohet sërish në shesh për të nxitur Senatin që të bëjë të vetën e të votojë reformën

Romë, 13 tetor 2017 – Plot dy vjet pas miratimit në Dhomë të deputetëve të reformës së Shtetësisë italiane, që do të lehtësojë marrjen e shtetësisë nga brezat e dytë, qindra mijëra të rinj e të reja të lindur dhe/apo të rritur në Itali, Senati akoma nuk ka gjetur “çastin e përshtatshëm” për ta votuar atë e për ta kthyer në ligj. E teksa legjislaturës i afrohet fundi, me reformën e shtetësisë bëhet propagandë (kundër) dhe rreth saj e pasojave konkrete që do të sjellë në shoqërinë italiane gënjehet e mashtrohet me qëllim dhe sistematikisht.

Çfarë parashikon reforma? Tekstin e miratuar në Dhomë të deputetëve e gjeni në këtë lidhje, ia vlen të lexohen 4 nenet që përmban.

Këtu po shpjegojmë pikat kryesore në gjuhën shqipe:

Fëmijët e lindur në Itali do të jenë italianë që kur vijnë në jetë nëse një prej prindërve ka lejeqëndrim BE për qëndrues afatgjatë ose “të drejtën e qëndrimit të përhershëm” (nëse janë shtetas të BE-së). Përndryshe, ashtu si fëmijët e tjerë që nuk kanë lindur në Itali por kanë ardhur këtu pa mbushur 12 vjeç, do të duhet të ndjekin më parë një apo më shumë cikle shkollore për të paktën pesë vjet e po të jetë fjala për filloren, duhet ta mbarojnë me sukses.

Për fitimin e shtetësisë do të nevojitet një "deklaratë dëshire" e paraqitur në Komunë nga prindërit, para mbushjes së moshës madhore të fëmijës, përndryshe ky mund ta paraqesë vetë nga mosha 18 deri në 20 vjeç. Gjithnjë në këtë moshë (nga 18 deri në 20 vjeç) i interesuari mund edhe të heqë dorë nga shtetësia italiane, me kusht që të ketë një tjetër.

Të tjera rregulla për të rinjtë që kanë ardhur në Itali brenda moshës 18 vjeçare. Do të mund të bëhen italianë pas gjashtë vjetësh rezidencë të rregullt dhe pasi të kenë ndjekur dhe përfunduar një cikël shkollor apo një rrugëtim shkollimi dhe formimi profesional. Por në këtë rast nuk flitet për një të drejtë të fituar, por për një dhënie shtetësie, pra që i nënshtrohet diskrecionalitetit të Shtetit.

Në tekst ka edhe një normë kalimtare për ata që sot i kanë mbushur 20 vjeç, dhe që ndërkohë i plotësojnë kriteret e parashikuara nga ligji i ri. Në fakt, do të mund të bëhen italianë të lindurit në Itali ose të ardhurit kur ishin nën moshën 12-vjeçare, nëse kanë ndjekur këtu për të paktën pesë vjet një apo më shumë cikle shkollore e kanë jetuar “në mënyrë të ligjshme e të pandërprerë gjatë pesë vjetëve të fundit në territorin italian”. 

Kush hyn në këtë kategori për të cilën është e vlefshme norma kalimtare, do të ketë vetëm një vit kohë nga ardhja në fuqi e reformës për të paraqitur në Komunë “deklaratën e dëshirës” për t’u bërë italian. Më pas do të duhet të presë që brenda gjashtë muajve ministria e Brendshme të japë pëlqimin e saj, pasi kjo të ketë verifikuar që në ngarkim të kërkuesit të shtetësisë në të kaluarën të mos ketë pasur mohim të shtetësisë, dëbim apo largim me forcë nga Italia për motive të sigurisë kombëtare.

K.B. Shqiptariiitalise.com

Lexo edhe:
Teksti i plotë i reformës së shtetësisë (në italisht) i miratuar në Dhomën e Deputetëve

Mashtrimet me reformën e shtetësisë

 

Edhe me lejeqëndrim të thjeshtë të vlefshëm për punë mund të përfitohen ndihmesat si bonusi bebe. E pohon përsëri një gjykatë, këtë radhë ajo e Fermos që urdhëron INPS-in “t’i japë  fund qëndrimit diskriminues” dhe t’i paguajë çiftit jo vetëm bonusin por edhe shpenzimet legale

Po shkoj në Shqipëri e më duhet të çoj një shumë të madhe eurosh sepse do të blej një shtëpi. A mund t’i marr me vete apo duhet patjetër t’i nis me bankë?

Natyrisht, përgjigjja më e mirë është të mos udhëtosh me shumë të konsiderueshme parash në xhep, pasi është më e sigurt t’i nisësh ato përmes kanaleve të transferimit të parave, sesa të rrish me zemër të ngrirë se mos t’i vjedhin gjatë rrugës.

Sidoqoftë, nëse i beson më shumë vetes se bankës apo ndonjë institucioni tjetër money transfer, është mirë të dish që ligji italian nuk përcakton asnjë kufi maksimal për të hollat që mund të kesh me vete kur del apo hyn në Itali. E kjo vlen qoftë kur shkon apo vjen nga vende të Bashkimit Evropian, qoftë kur shkon apo vjen nga vende jashtë BE-së.

Por kur shuma që ke me vete është nga 10 mijë euro e lart, është e detyrueshme të bësh një deklaratë e ta depozitosh pranë zyrave të doganës në çastin kur kalon kufirin. Formulari që duhet përdorur për këtë qëllim mund të shkarkohet nga portali internet i Agjencisë së Doganave dhe të Monopoleve, www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Në deklaratë shënohen të dhënat personale dhe, nëse paratë nuk janë të deklaruesit, edhe ato të personin për llogari të të cilit transferohen të hollat. Më pas duhet specifkuar shuma e parave, prejardhja e tyre, marrësi i tyre, nëse është i ndryshëm nga deklaruesi, përdorimi që doni t’u bëni. Në fund duhet shënuar edhe rruga dhe mjetet e transportit që do të përdorni.

E nëse nuk lëshohet një deklaratë e tillë?

Kush nuk e bën e zbulohet që po kalon kufirin me të paktën 10 mijë euro, rrezikon sanksione të rënda që rriten në bazë të shumës së parave. Në fakt, shkelja e normativës mbi trasferimin e valutës ndëshkohet me:

  1. sekuestrimin administrativ nga 30% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar (9.999,99 €);
  2. aplikimin e një sanksioni administrativ nga 10% deri në 50% të shumës mbi kufirin e lejuar. Sanksioni minimal është 300 euro.

Shkarko: DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000

Stranieriinitalia.it/Shqiptariiitalisë.com

 

Elvira Ricotta Adamo, 29enne, nata nelle Filippine e cresciuta in Sicilia, dove è arrivata quando aveva solo 12 giorni, dopo l’ennesimo rinvio della discussione della Riforma al Senato, non usa mezzi termini: “Siamo delusi e traditi dai nostri interlocutori politici che negli ultimi mesi hanno millantato la necessità di questa riforma che loro stessi hanno definito “riforma di civiltà”. Riforma che, evidentemente, non era battaglia politica così forte da valere ad esempio la fiducia o così preminente e importante per loro da valere l’ulteriore braccio di ferro con le altre forze di maggioranza”

Per il praticante avvocato Gentjan Preci, “la riforma della cittadinanza spesso viene strumentalizzata ai fini elettorali e viene associata agli sbarchi, al terrorismo e alla criminalità” con le quali non ha niente a che fare. Per questa ragione “occorre fare chiarezza e spiegare all’opinione pubblica in che cosa consista, sono necessari un’analisi e un dibattito critico”

Secondo Bashkim Sejdiu, la riforma della cittadinanza in discussione al Senato non è “l'unica soluzione delle problematiche degli immigrati in Italia”, ma se passasse, “potrebbe essere solo un piccolo contentino per lavarsi la coscienza e non affrontare poi l’immigrazione in maniera seria e approfondita”

In Italia da quando aveva 3 anni, il 20enne Bruno Leka ha le idee chiare sulla riforma della cittadinanza: “La maggioranza deve impiegare le forze in modo che approvi la legge entro la fine dell’anno. Faccio appello al buonsenso dei senatori affinché le dinamiche politiche non ostacolino il bene di grandi comunità”

“Spero davvero che i senatori portino a termine la riforma, perché vorrei essere fiera dell'Italia che approva questa legge, contro ogni ricerca di consenso politico contro i minori italiani”

“L'andamento della riforma di cittadinanza al Senato dimostra la mancanza di lungimiranza dei politici italiani” dice per Shqiptari i Italisë l’avvocato Gentian Alimadhi che, comunque non perde la speranza: "Confido nell’intenzione del governo PD alla riuscita, seppur ritardata, di questa riforma importante per il nostro paese. Questo governo credo abbia compreso l’importanza dell’inclusione, su quella dell’esclusione, di persone che costituiranno il vero futuro di questo paese"